Airbnb geen reden voor ontbinding huurcontract

Je denkt erover om je woning met Airbnb te verhuren, maar bent bang voor eventuele consequenties? Zoals het krijgen van een boete vanuit de gemeente. Of misschien zelfs om je huurwoning te moeten verlaten wanneer je deze verhuurt.

Voor het eerst heeft een rechter geoordeeld dat onderverhuur via Airbnb niet zo ernstig is dat het tot ontbinding van de huurovereenkomst moet leiden. Tijdelijk je huurwoning verhuren met behulp van Airbnb is niet hetzelfde als je woning onderverhuren, zo oordeelt de rechter. Dit betekent dat wanneer je bijvoorbeeld een maand op vakantie gaat, het dus best mogelijk is om je woning te verhuren via Airbnb. Lange termijn onderverhuren van een sociale huurwoning daarentegen is meestal niet toegestaan. Ook mogen potentiële huurders op de wachtlijsten voor sociale huurwoningen door onderverhuur niet tekort gedaan worden.
De rechter zegt hierover het volgende:

De verhuur van (huur)woningen via een website als Airbnb is een nieuw opgekomen fenomeen, dat in zoverre afwijkt van het – klassieke – beeld van onderverhuur dat in beginsel slechts sprake is van kortstondige onderverhuurperiodes aan (voornamelijk) toeristen, die elders hun hoofdverblijf hebben, in tegenstelling tot het voor langere tijd onderverhuren aan woningzoekende derden.

De rechter geeft aan dat verhuren via Airbnb een ander soort onderverhuur is. Verkort verhuren lijkt geen risico’s met zich mee te brengen. Een goed teken voor mensen die zo af en toe een woning willen verhuren met Airbnb. Voor verhuurders zal dit betekenen dat zij heel expliciet in een contract moeten vermelden dat het onderverhuren via Airbnb niet toegestaan is.

Ook interesse om je woning te verhuren via Airbnb, maar heb je er zelf geen tijd voor? Neem vrijblijvend contact met BnBBeheerder op.

Bron: AMS Advocaten en Eisenmann & Ravestijn

Lees hier hoe Airbnb verhuurders ook op andere manieren steeds beter beschermt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *